Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti TKB-KIPONS plus, spol. s r.o.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující ucinením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se rídí temito obchodními podmínkami, které jsou zároven pro obe strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu prímo z Vašeho domova, kde mužete nakupovat nonstop. Objednávat si mužete jednoduše a pohodlne pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, ci písemne na naši adrese. Predmetem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouve – objednávce. Rozmery, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údaju výrobcu. V prípade nesrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odberatelum budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi ci vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, predpisum a narízením platným na území Ceské republiky a zároven rádne vybavené ceskými návody k obsluze, zárucními listy a seznamy pozárucních servisních stredisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnení platnosti naší elektronické objednávky je vyplnení veškerých požadovaných údaju a náležitostí uvedených v objednávkovém formulári. Objednávka je zároven návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavrení kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenove nárocnejších prípadech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobne nebo telefonicky a úhradu financní zálohy kupujícím. V prípade, že v prubehu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné zmene kurzu zahranicní meny nebo ke zmene ceny ci dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohode s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranne s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnení si vyhrazujeme i v prípade, kdy výrobce prestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu poprípade výrazným zpusobem zmení cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku mužete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, ci e-mailem a to bez udání duvodu. Stací uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží ci služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V prípade, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Pri objednávce a dodávce poštou nad 10.000,- Kc neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný zpusob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se muže lišit i podle váhy objednaného zboží.

6) DODACÍ LHUTA

Dodací lhuta je od 3-21 dnu, není-li uvedeno jinak. V prípade, že nekteré zboží nebude skladem, budeme Vás neprodlene kontaktovat.

7) VÝMENA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vymeníme za jiný druh. Zboží stací zaslat doporuceným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vymenováním nese v plné výši kupující.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Prípadné reklamace vyrídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním rádem. Kupující je povinen zboží po jeho prevzetí prohlédnout tak, aby zjistil prípadné vady a poškození. Prípadné vady je kupující povinen neprodlene hlásit naší firme. Za vady vzniklé prepravcem nerucíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhuta 24 mesícu, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé bežným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup pri reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, ci písemne
2) zboží zašlete jako doporucený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uvedte duvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchode

Vaši reklamaci vyrídíme co nejrychleji, nejpozdeji do 30 dnu od jejího vzniku, tedy prevzetí zboží naší firmou. V prípade delších reklamací jako napr. notebooky, Vás budeme neprodlene informovat o stavu reklamace.

TKB-KIPONS plus, spol. s r.o.
Budovcova c.p. 1257/5
390 02 Tábor
Tel.:+420 381 279 254-5
Fax.: +420 381 251 764,

Zákony a predpisy:
- zák. c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaju


Napište nám

Naše zákaznická linka

tel.: +420 381 279 255

e-mail: info@tkb.cz